Fine Accounting ​

Experiența reprezintă nucleul companiei noastre.

Suntem pregătiți să oferim clienților cunoștințele și experiența dobândită pe parcursul implementării cu succes a multor proiecte de consultanță în contabilitate.

Integritatea profesională și pregătirea permanentă într-un mediu legislativ în continuă schimbare ne permite să oferim clienților noștri o gamă completă de servicii financiar-contabile.

Misiunea Fine Accounting constă în prestarea de servicii profesionale la cele mai înalte standarde de calitate. Înțelegem pe deplin nevoile și domeniul de activitate al clienților, comunicăm eficient și acordăm soluții profesionale personalizate.

IMPLICARE. INTEGRITATE. DEVOTAMENT.

FINE ACCOUNTING SOLUTIONS SRL este o companie românească specializată în prestarea unei game complete de servicii de contabilitate, raportare financiară, instrumentare dosare de personal salarizare și audit financiar. Oferim clienților noștri un mod de lucru extrem de eficient, bazat pe combinarea elementelor de mai jos.

Cunoștințe aprofundate

Cunoștințe aprofundate în domeniul nostru de activitate. Resursa noastră cea mai importantă o reprezintă chiar consultanții noștri. Partenerii companiei sunt manageri de top care au lucrat în companii mari internaționale, dobândind o înțelegere profundă a mediului de afaceri local.

Experiență extensivă

Experiență extensivă în multiple sectoare de activitate (producție, comerț cu ridicata și cu amănuntul, construcții/real estate, servicii, logistică, produse farmaceutice, sectorul energetic, aviație civilă etc). Clienții noștri provin atât din sectorul privat, cât și din sectorul public.

Servicii cu valoare adaugata

Pentru noi contabilitatea nu inseamnă doar contabilitate. Din punctul în care majoritatea contabililor se opresc, noi de-abia începem. Serviciile noastre de contabilitate sunt completate de o abordare tip “manager financiar”, astfel încât îi consiliem în permanență pe clienții noștri cu privire la lucrurile care necesită atenția lor imediata și riscurile pe termen scurt/mediu/lung de care trebuie să țină cont (managementul cheltuielilor nedeductibile, fluxuri de trezorerie/cash flow, profit&pierdere, nivelul stocurilor, facturi neîncasate, sume de plata către terți etc)

Îmbunătățire continuă

O abordare tip “îmbunătățire continuă” în tot ceea ce facem. Conceptele de “continuous improvement/lean/six sigma” au fost aplicate inițial în afaceri de către japonezi și ulterior au fost preluate de americani care le-au folosit inițial pentru a eficientiza liniile de producție. Noi am adaptat aceste concepte în ceea ce numim “contabilitate LEAN” și am dezvoltat o serie de proceduri de lucru pe care le-am introdus în activitatea financiar-contabilă de zi cu zi. Acest lucru ne-a condus înspre creșterea productivității oamenilor noștri, reflectată direct în mai puține ore facturate către clienții noștri.

Înțelegere profundă

O înțelegere profundă a provocărilor mediului de afaceri românesc și internațional, cât și o privire de ansamblu asupra fiecărui tip de afacere în parte. Partenerii noștri conduc personal fiecare proiect în parte, asigurându-se că fiecare aspect este acoperit.

Filosofia noastră

Noi credem că informațiile corecte și primite în timp util sunt de o importanță strategică pentru partenerii noștri de afaceri. Ne străduim în mod continuu să maximizăm eficiența și să minimizăm riscurile asociate cu activitățile partenerilor noștri de afaceri in România.

Credem cu tărie că o abordare de tip “îmbunătățire continuă” este cheia unei colaborări de încredere și de durată cu clienții noștri.

Certificări Fine Accounting Solutions

Fine Accounting Solutions este o companie certificată pentru recunoașterea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele ISO 9001:2015.

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.

Fine Accounting Solutions este certificată pentru recunoașterea Sistemului de Management al Securității Informației în conformitate cu cerințele ISO/IEC 27001:2022. 

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.

Echipa noastră

Resursa noastră cea mai importantă o reprezintă chiar consultanții noștri.

Managing partner

Liviu Olaru
Expert contabil cu o experiență de 18 ani în domeniul financiar-contabil, acumulată în cadrul unor companii de top

Managing partner

Liviu Olaru
Expert contabil cu o experiență de 18 ani în domeniul financiar-contabil, acumulată în cadrul unor companii de top

Managing partner

Liviu Olaru
Expert contabil cu o experiență de 18 ani în domeniul financiar-contabil, acumulată în cadrul unor companii de top

Fine Accounting