Salarizare și resurse umane

Soluții inteligente pentru toate nevoile clienților noștri.

Fine Accounting oferă servicii de administrare de personal și salarizare, recrutare și leasing de personal, interimat de management pentru departamentele financiar-contabile.

Salarizarea și resursele umane reprezintă nucleul oricărei organizații, iar acestor procese trebuie să li se acorde o atenție sporită. Acest tip de servicii contabile necesită acuratețe, precizie, capacitate rapidă de procesare, cunoașterea legislației în vigoare și utilizarea unor aplicații informatice specifice.

Cu ajutorul echipei noastre de specialiști, toate cerințele legate de procesul de salarizare sunt îndeplinite corect și eficient. Fine Accounting poate prelua întregul proces de salarizare și oferă garanția confidențialității datelor. 

Întocmirea și transmiterea statelor de plată
Rapoarte privind costurile salariale
Calcule salariale și raportări statistice
Întocmirea declarațiilor privind contribuțiile sociale și impozitul pe venit
Implementare plata automată a salariilor
Gestiune REVISAL
Redactare fișe de post și fișe de evaluare
Efectuarea formalităților legate de încheierea/modificarea/încetarea contractelor de muncă
Redactare Regulament Intern
Asistență în aplicarea legislației muncii
Asistență pentru inspecții fiscale sau privind legislația muncii
Informări legislative periodice
Fine Accounting